VІІ клас

Дати за провеждане на НВО в VІІ клас през учебната 2016 / 2017 година
 
Кандидатстване след завършен VІІ клас и след завършено основно образование -VІІІ клас 
 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg