Работа по проекти

В ОУ" НИКОЛА  ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"
РАБОТИМ ПО ПРОЕКТ " ТВОЯТ ЧАС"
 
Сформирани са 10 групи, от които 2 за преодоляване на обучителни затруднения и 8 групи по интереси в областите БЕЛ, наука, техника и технологии, изкуства и култура и спорт.
 
Обучителни затруднения по БЕЛ 
 
Играй и учи английски език
 
Народни танци
 
Природата твоя- моя наша
 
Ателие за плетиво
 
 
 
МАЙСТОРСКИ  РЪЦЕ
Децата  с  желание  моделираха  своите  готварски  и  дизайнерски   проекти  на  салати.Малки  и големи  се отзоваха  с  голяма  отговорност  към  събитието,придобиха  чувство  на  увереност  в себе  си   и   се  радваха  с  празнично  настроение.
 
 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg