VІІ клас

График за учебното време за учебната 2017 / 2018г.
 
Дати за провеждане на НВО в VІІ клас през учебната 2017 / 2018 година
 
Кандидатстване след завършен VІІ клас и след завършено основно образование -VІІІ клас 
 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg