Обществен съвет

На 04.12.2019 година в Основно училище " Никола Йонков Вапцаров", с.Планиница, общ.Руен, обл.Бургас, се проведе общо събрание на родителите за избор на Обществен съвет и бе избран следния:

 

 Състав на Обществения съвет към Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” – с.Планиница

Председател: Мехмед Хасан Хамид

Членове:

  1. Фатме Юмер Ахмедова
  2. Айше Мехмед Хюсеин
  3. Айше Османова Исмаилова
  4. Фатме Мехмед Тахир

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

 

 

 

 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg