Обществен съвет

На 01.12.2016 година в Основно училище " Никола Йонков Вапцаров", с.Планиница, общ.Руен, обл.Бургас, се проведе общо събрание на родителите за избор на Обществен съвет и бе избран следния:

 

Членове:

1.Мехмед Хамид - представител на финансиращия орган – община Руен

2.  Хюсеин Ремзи – представител на обществеността

3. Айхан  - представител на обществеността

4. Мийрем Рамадан – представител на обществеността

5.Хатче Мехмед– представител на обществеността

Резерви:

6. Медие Хюсеин – представител на обществеността

7.Фатме Хазим– представител на обществеността

8. Юзейме Халид- представител на обществеността

Протокол №1

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

 

 

 

 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg