ЗА ВАС РОДИТЕли !

Информация за доставчиците на безплатни закуски, храна за училищния стол, училищен плод и училищно мляко на учениците от ОУ " Никола Йонков Вапцаров", с.Планиница, общ.Руен, обл.Бургас:
1.Училищно мляко и обяд -"  Хитекс " ЕООД гр.Айтос;
2. Плод и закуски - " Десий " ЕООД гр.Айтос.
 
График - учебно време.pdf (166483)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg