Работа по проекти

ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  ЗА  УЧЕБНАТА 2019 /2020Г.СЕ СФОРМИРАХА 7 ГРУПИ, ОТ КОИТО 6 / ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ 1-10 КЛАС / С ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ " БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛЕТЕРАТУРА, 1 ГРУПА С ТЕМАТИЧНО НАПРАВРЛЕНИЕ " ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ " И 1 ГРУПА С ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ " АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".
 
 
 ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"  ЗА  УЧЕБНАТА 2017 /2018Г.СЕ СФОРМИРАХА 8 ГРУПИ, ОТ КОИТО 2 ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И 6 ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТИТЕ БЕЛ, НАУКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВА И КУРТУРА
 
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР- ПУБЛИЧНА ИЗЯВА  НА 07.12.2017Г.
 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА 28.11.2017Г.
 
В ОУ" НИКОЛА  ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"
РАБОТИМ ПО ПРОЕКТ " ТВОЯТ ЧАС"
 
Сформирани са 10 групи, от които 2 за преодоляване на обучителни затруднения и 8 групи по интереси в областите БЕЛ, наука, техника и технологии, изкуства и култура и спорт.
 
Обучителни затруднения по БЕЛ 
 
Играй и учи английски език
 
Народни танци
 
Природата твоя- моя наша
 
Ателие за плетиво
 
 
 
МАЙСТОРСКИ  РЪЦЕ
Децата  с  желание  моделираха  своите  готварски  и  дизайнерски   проекти  на  салати.Малки  и големи  се отзоваха  с  голяма  отговорност  към  събитието,придобиха  чувство  на  увереност  в себе  си   и   се  радваха  с  празнично  настроение.
 
 

 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg